ใช้เครื่องมาเกือบ 3 ปี อยู่ดีๆอาการกรนก็กลับมา เป็นเพราะอะไรครับ

อาการที่ว่ามานั้นอาจเกิดได้จากสองสาเหตุครับ คือ 1) ช่วงแรงดันที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับภาวะร่างกายในปัจจุบัน – คือถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องแบบ Auto แต่เราจะตั้งช่วงแรงดันให้เหมาะสมตามที่เราใช้ โดยไม่ให้กว้างมากนัก เช่น 5-12 cmH2O เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับของเราได้เร็วขึ้น ซึ่งถ้าเราใช้ไปนานๆ ภาวะร่างกายเราอาจเปลี่ยนไป เช่น อ้วนขึ้น หรืออายุมากขึ้น ทำให้ต้องการแรงดันสูงมากขึ้น ก็ต้องตั้งช่วงแรงดันให้กว้างขึ้นด้วยครับ

และ 2) ถ้าใช้ไปนานๆ แรงดันลมของเครื่องอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ ตามอายุการใช้งาน ผมแนะนำให้ลองปรับตามข้อ 1) ดูก่อน (ปรับค่า Max APAP ให้สูงขึ้นซัก 2 cmH2O ลองทำตามคู่มือดู) ถ้ายังไม่ดีขึ้น ให้นำเครื่องเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อให้ช่างเรา calibrate แรงดันให้ครับ