ใช้เครื่อง AutoCPAP แล้วมีน้ำมูกใสๆ ทุกเช้า จะเป็นเพราะอะไรครับ

เนื่องจากแรงลมจาก CPAP จะสูงกว่าแรงลมจากการหายใจปกติ อาจทำให้มีการระคายเคืองและเกิดน้ำมูกได้ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ด้านการนอนกรน หรือพิจารณาใช้ตัวให้ความชื้น (Humidifier) เพิ่มเติม เพื่อลดการระคายเคืองในช่องจมูกครับ