ได้มีโอกาสไปทำ Sleep Test มา และหมอให้ใช้ CPAP ต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้าง

  1. ศึกษาเรื่องเครื่อง CPAP ว่าคืออะไร ทำงานอย่างไร และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง เริ่มต้นจากบทความนี้ครับ -> เครื่อง CPAP คืออะไร
  2. ติดต่อเราเพื่อปรึกษาเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่
  3. ส่งผลตรวจ Sleep Test ให้กับเจ้าหน้าที่
  4. คลิกเพื่อ ลงทะเบียนทดลองเครื่อง CPAP โดยท่านต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น เบอร์ติดต่อ ที่อยู่จัดส่ง และระบุรุ่นที่ต้องการทดลอง เป็นต้น หากท่านไม่ทราบว่าควรใช้เครื่องรุ่นไหน ก็เพียงแค่ระบุว่าให้ทางเราเลือกให้ก็ได้ครับ (สำหรับการส่งนอกเขตกรุงเทพฯ จะมีเก็บมัดจำก่อนนะครับ รบกวนอ่านรายละเอียดได้จากหน้าลงทะเบียน)