เครื่อง CPAP กับเครื่องผลิตออกซิเจน ต่างกันอย่างไร?

เครื่อง CPAP จะดูดอากาศในห้องแล้วสร้างแรงดันอากาศให้สูงขึ้น เพื่อไปถ่างช่องทางเดินหายใจของเราให้กว้างขึ้น เพื่อรักษาอาการนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งเกิดจากการที่ช่องทางเดินหายใจของเราตีบแคบลงขณะหลับ (อ่านเพิ่มเติมจากบทความ CPAP คืออะไร)

ส่วนเครื่องผลิตออกซิเจน จะดูดอากาศในห้องมากรองเอาส่วนที่เป็นออกซิเจนเข้มข้นให้แก่เรา โดยไม่ได้สร้างแรงดันอากาศให้สูงขึ้นแต่อย่างใด ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ขาดออกซิเจน หรือปอดไม่สามารถดูดซับเอาออกซิเจนจากอากาศปกติได้มากพอ

ดังนั้นเครื่อง CPAP และเครื่องผลิตออกซิเจน ทำหน้าที่ต่างกัน ใช้รักษาอาการหรือโรคต่างกัน สรุปคือ ผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ต้องใช้เครื่อง CPAP ส่วนผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ถุงลมโป่งพอง ภาวะปอดอุดกั้นเรื่อรัง ฯลฯ ต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจน บางคนอาจมีภาวะสองอย่างเลย เช่น มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับและเป็นโรคปอดด้วย แพทย์ก็อาจสั่งให้ใช้เครื่องทั้งสองอย่างเลยค่ะ