• มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการตรวจในโรงพยาบาล โดยทั่วไปการตรวจในโรงพยาบาลเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท ต่อการตรวจหนึ่งคืน
  • ไม่ต้องรอคิวนาน ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่งอาจมีคิวการตรวจนานมากกว่า 4 เดือน
  • ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • การตรวจที่บ้านจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและหลับได้ดีกว่าการตรวจในโรงพยาบาล ทำให้ได้ข้อมูลการนอนที่เชื่อถือได้ เนื่องจากผู้ตรวจได้ตรวจในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย
  • เหมาะกับผู้ที่เคลื่อนไหว หรือมาโรงพยาบาลไม่สะดวก เช่นผู้ป่วยที่อ้วนมาก หรือมีโรคประจำตัวทำให้ เคลื่อนย้ายลำบาก
  • เป็นเครื่องวัดแบบพกพา ( Portable ) ไม่จำเป็นต้องมีคนเฝ้า ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรต่างๆได้ตามปกติ เช่น ดูโทรทัศน์อ่านหนังสือ รวมทั้งสามารถลุกไปเข้าห้องน้ำเองได้
  • ผลการตรวจได้มาตรฐาน มีความแม่นยำสูง เพราะมีการตรวจวัดคลื่นสมองทำให้สามารถวิเคราะห์ระดับ การนอนอย่างละเอียดได้
  • วิเคราะห์ผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับโดยเฉพาะ (Certified International Sleep Specialist)
  • ผลการตรวจใช้ระยะเวลาในการประมวลผลรวดเร็วสามารถส่งรายงานสรุปผลการตรวจได้ภายใน 3-5 วันทำการ