เครื่อง CPAP รุ่น AirSense และ AirStart ต่างกันอย่างไร?

จุดที่เหมือนกัน

  1. เป็นเครื่องประเภทปรับแรงดันอัตโนมัติทั้งคู่ (Auto CPAP)
  2. ขนาดและน้ำหนักเท่ากัน
  3. ให้ค่าแรงดันได้ตั้งแต่ 4-20 CmH2O
  4. มาพร้อมเครื่องทำความชื้นในตัว (Built-in humidifier)
  5. ตรวจจับค่าดัชนีการหยุดหายใจขณะหลับ (AHI) ได้เหมือนกัน

จุดที่แตกต่าง

  1. AirSense มีระบบ Auto Ramp โดยเมื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะปล่อยแรงดันลมที่ระดับต่ำๆ ก่อนตามระยะเวลาที่เรากำหนด เช่น 10 นาที เพื่อให้เราเริ่มต้นหลับได้ง่าย และถ้าเครื่องตรวจเจอภาวะหยุดหายใจในช่วงนี้ เครื่องก็จะเพิ่มแรงดันเพื่อรักษาทันที ส่วนใน AirStart เครื่องจะปล่อยแรงดันลมต่ำๆ จนครบระยะเวลาที่เรากำหนดถึงแม้ว่าจะมีภาวะหยุดหายใจเกิดขึ้นก็ตาม
  2. AirSense มาพร้อมกับท่อควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำในท่อ ส่วน AirStart มาพร้อมกับท่อแบบธรรมดา
  3. AirSense มาพร้อมระบบ Cellular ในตัว เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานบน Cloud ให้แบบอัตโนมัติ การดาวน์โหลดผลสามารถทำผ่าน Web browser เช่น Chrome ได้เลย โดยไม่ต้องมีเครื่องอยู่ใกล้ๆ ส่วน AirStart จะเก็บข้อมูลบนในตัวเครื่องอย่างเดียว การดาวน์โหลดผลต้องทำผ่าน SD Card เท่านั้น
  4. AirSense จะตรวจจับภาวะการหายใจที่ผิดปกติขณะหลับได้มากกว่า ได้แก่ AHI, Obstructive Apnea Index, Central Apnea Index, Hypopnea Index และ Cheyne-Stokes Respiratory ส่วน AirStart จะตรวจจับได้เฉพาะค่า AHI เท่านั้น