เครื่อง CPAP และ BiPAP ต่างกันอย่างไร

CPAP = Continuous Positive Airway Pressure เป็นเครื่องอัดแรงดันลมเพื่อขยายช่องทางเดินหายใจให้เปิดกว้างออกเพื่อรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยระดับแรงดันลมที่ปล่อยออกมาจะมีค่าเท่ากันทั้งในจังหวะหายใจเข้าและออก ทั้งนี้ไม่ว่าเครื่องจะเป็นแบบ manual หรือ automatic ก็ตาม ถ้าเป็นเครื่องแบบ manual (fixed pressure) แรงดันจะเท่ากันตลอดทั้งคืน แต่ถ้าเป็นเครื่อง Auto แรงดันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามภาวะการกรนของเรา แต่แรงดันก็จะเท่ากันในจังหวะหายใจเข้าและออก

ส่วนเครื่อง BiPAP (Bi-level Positive Airwar Pressure) เป็นเครื่องอัดแรงดันลมแบบ 2 ระดับ คือสามารถตั้งให้ระดับแรงดันลมในจังหวะหายใจเข้าและออกมีค่าแตกต่างกันได้ เช่น ขณะหายใจเข้าแรงดันเป็น 15 cmH2O ขณะหายใจออกแรงดันเป็น 6 cmH2O เป็นต้น ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่ต้องใช้แรงดันในการรักษาสูงๆเช่น 15 cmH2O ขึ้นไป เนื่องจากสามารถกำหนดให้แรงดันตอนหายใจออกมีค่าต่ำๆได้ทำให้หายใจออกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เครื่อง BiPAP ยังใช้เป็นเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่นๆได้อีก เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรดกล้ามเนื้อปอดอ่อนแรง หรือผู้ป่วยเจาะคอ เป็นต้น เครื่อง BiPAP ส่วนใหญ่จะปรับโหมดเป็น CPAP ได้

แนะนำบทความเพิ่มเติม:
เครื่อง CPAP คืออะไร
เครื่อง BiPAP คืออะไร
เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) คืออะไร