เครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจต่างกันอย่างไร

เครื่องผลิตออกซิเจนจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในปอด สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาถุงลมไม่สามารถฟอกเอาออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่ร่างกายได้เพียงพอ เช่นผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง จึงต้องให้อากาศที่มีเปอร์เซนต์ของออกซิเจนที่เข้มข้นมากกว่าอากาศปกติ คือ 90% ขึ้นไป
ส่วนเครื่องช่วยหายใจจะใช้กับผู้ป่วยที่ปอดไม่สามารถนำเอาอากาศเข้าสู่ปอดได้ในปริมาตรที่ร่างกายต้องการ เช่น ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อปอดอ่อนแรง เครื่องจะช่วยสร้างแรงดันอากาศเพิ่มให้ปอดเพื่อให้ปอดมีปริมาตรมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนก็ได้ เพราะปอดสามารถฟอกเอาออกซิเจนได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร
แต่บางท่านอาจเจอทั้งสองปัญหา คือปอดก็ไม่แข็งแรงก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ได้อากาศในปริมาณที่เหมาะสม และปอดเองก็ไม่สามารถฟอกเอาออกซิเจนได้เพียงพอ ผู้ป่วยประเภทนี้แพทย์ก็จะให้ใช้ทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจครับ