ค่าทำ sleep test เบิกได้ไหมครับ

ถ้าเป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าตรวจ sleep test ได้ครับ โดยจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น