จำเป็นต้องใช้ตัวให้ความชื้น (Humidifier) หรือไม่

เครื่องให้ความชื้น หรือ himidifier นั้นจำเป็นในกรณีที่ผู้ที่ใช้เครื่อง CPAP แล้วมีอาการคอแห้งหรือแสบจมูก ซึ่งอาจเกิดจากการใช้แรงดันลมค่อนข้างสูงเช่น 12 hPa (cmH2O) ขึ้นไปหรือใช้งานในที่ที่มีอากาศหนาวซึ่งมักมีความชื้นในอากาศน้อย เช่นบนที่สูงทางภาตเหนือ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ในบางกรณีอาจมีอาการดังกล่าวโดยที่แรงดันไม่สูงมากนักก็เป็นได้ ซึ่งอาจเกิดจากการที่โพรงจมูกอักเสบง่ายหรือเป็นภูมิแพ้

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ในเมืองไทยไม่ค่อยมีการใช้ humidifier มากเท่าใดนักเนื่องจากอากาศบ้านเราค่อนข้างชื้น อย่างไรก็ดีแนะนำให้ดูที่ตัวเราเองเป็นหลักจะดีที่สุด คือถ้าใช้เครื่องแล้วมีอาการคอแห้งหรือแสบจมูก ก็แนะนำให้หาตัว humidifier มาใช้เพิ่มเติม