พวกท่อและหน้ากากเบิกต้นสังกัดได้ด้วยมั้ยครับ และถ้าซื้อเครื่องใหม่ต้องใช้ระยะเวลาห่างกันกี่ปีถึงจะเบิกต้นสังกัดได้อีกครั้งหนึ่งครับ

ต้องขอโทษที่ตอบกลับช้านะครับ ตอนนี้ข้าราชการสามารถใช้สิทธิ์เบิกหน้ากากได้แล้วครับ โดยให้เบิกได้ปีละ 1 ชุดและเบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาท ส่วนท่อเบิกไม่ได้ครับ ส่วนการเบิกซื้อเครื่อง cpap เครื่องใหม่นั้น กรณีเครื่องเสียซ่อมไม่ได้สามารถให้เปลี่ยนได้ทุกๆ 5 ปีครับ ซึ่งเรื่องการเบิกนั้นทางเจ้าหน้าที่ของเราสามารถให้คำแนะนำและเดินเรื่องเอกสารเบิกกับทางโรงพยาบาลให้ได้ครับ ขอบคุณครับ