อยากทราบวิธีการอ่านรายงานผลที่ดาวน์โหลดจากเครื่อง RESmart ครับ

ในกราฟแสดงรายละเอียดแต่ละวัน กราฟแรกจะเป็นค่าแรงดันในแต่ละนาที ซึ่งอันนี้ถ้าเป็นเครื่อง Manual ก็จะโชว์ค่าแรงดันที่ตั้งไว้ แต่ถ้าเป็นเครื่อง Auto ก็จะโชว์แรงดันที่เครื่องเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติ

กราฟที่สองโชว์ระดับการนอนกรน ในที่นี้เครื่องจะตรวจจับจากการสั่นสะเทือนของลมหายใจของเรา ซึ่งถ้าใช้เครื่อง CPAP อยู่เราจะไม่ได้ยินเป็นเสียงกรนออกมาแต่อาจมีการสั่นสะเทือนของลมหายใจได้ นับเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่นหายใจ 10 ครั้ง มีการกรน 1 ครั้ง ก็นับเป็น 10% เป็นต้น การกรนนี้ไม่ซีเรียสเท่ากับการหยุดหายใจ อย่างไรก็ดีก็ไม่ควรเกิน 10-15%

กราฟที่สามแสดงการรั่วของอากาศ ที่กราฟแนวตั้งจะแสดงเป็นหน่วย x10 Litre/min เช่นถ้าแสดงค่าที่ 5 แสดงว่ามีลมรั่ว 50 ลิตรต่อนาทีเป็นต้น ถ้ามีการรั่วเพียงเล็กน้อยเครื่องจะชดเชยแรงดันให้อัตโนมัติอยู่แล้ว (มีในทุกรุ่น)  อย่างไรก็ดีระดับการรั่วก็ไม่ควรเกิน 30  ลิตรต่อนาที

อันสุดท้ายเป็นกราฟแสดงการเกิดภาวะหยุดหายใจ (Apnea) และหายใจแผ่ว (Hypopnea) กราฟสีชมพูแสดงการเกิด Apnea และกราฟสีเขียวจะแสดงการเกิด Hypopnea โดยความสูงจะแสดงถึงระยะเวลาที่เกิดขึ้นเป็นวินาที เช่น 10 หรือ 20 วินาทีเป็นต้น ทั้่งนี้โปรแกรมจะแสดงได้สูงสุดแค่ 60 วินาทีเท่านั้น ค่า AHI จะแสดงอยู่ในหน้าสรุป

กลับมาที่หน้าสรุป (หน้าแรก) ค่าต่างๆมีความหมายดังนี้

  • Int คือค่าแรงดันเริ่มต้นที่ตั้งไว้
  • Mean คือค่าแรงดันเฉลี่ยในแต่ละวัน
  • P95 คือค่าแรงดันที่เหมาะสมในการรักษา
  • Leak ในที่นี้จะแสดงจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่เกิดการรั่ว
  • Compl. (Compliance) แสดงจำนวนชั่วโมงที่ใช้งานทั้งหมดในคืนนั้น
  • AHI (Apnea-Hypopnea Index) แสดงดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่วขณะหลับ มีหน่วยเป็น จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมง (ค่า AHI ไม่ควรเกิน 5)
  • SNI (Snoring Index) แสดงดัชนีการกรน มีหน่วยเป็นจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมง (ค่า SNI ไม่ควรเกิน 5 เช่นกันครับ)