เครื่องแบบ Auto ต่างกับเครื่องแบบ Manual (แรงดันคงที่) อย่างไร

เครื่อง Auto CPAP หรือ Auto-adjusting CPAP จะปรับแรงดันลมที่เหมาะสมให้กับเราให้โดยอัตโนมัติตลอดทั้งคืน เราเพียงแต่ตั้งช่วงแรงดันไว้ เช่น 5-15 cmH2O เป็นต้น เครื่่องก็จะจ่ายแรงดันลมให้ตามสภาพการหายใจของเรา เช่น ในขณะที่เครื่องให้แรงดันอยู่ที่ 5 แล้วเราเกิดมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือกรนรุนแรงขึ้น เครื่องก็จะคำนวณและจ่ายแรงดันสูงขึ้นเป็น 6 หรือ 7 เป็นต้น

ส่วนเครื่อง Manual CPAP นั้นจะให้แรงดันคงที่ค่าเดียวตามที่เราตั้งไว้ตลอดทั้งคืน เช่น 8 cmH2O เป็นต้น

โดยปกติแล้วเราจะทราบระดับแรงดันที่เหมาะสมในการรักษาอาการนอนกรนจากการทำ sleep test ซึ่งทำให้สามารถเลือกซื้อเครื่องชนิดแรงดันคงที่ (Manual CPAP) ไปใช้ได้ โดยให้เครื่องปล่อยแรงดันลมตามระดับที่เราตั้งไว้ แบบคงที่ตลอดเวลาแต่ในกรณีที่ไม่ได้ทำ sleep test หรือไม่มีผลการใช้เครื่อง CPAP จาก sleep test ก็แนะนำให้ใช้เครื่องแบบอัตโนมัติ (Auto CPAP) เพราะเครื่องจะหาแรงดันที่เหมาะสมให้กับเราโดยอัตโนมัติตลอดเวลา โดยที่เราไม่ต้องทราบค่าแรงดันก็ได้เพราะเครื่องจะหาให้เอง ข้อดีของเครื่อง auto ที่เหนือกว่าเครื่อง manual อีกอย่างคือไม่ต้องคอยปรับตั้งแรงดันเรื่อยๆหากมีการเปลียนแปลงในอนาคต เช่น อายุมากขึ้น น้ำหนักมากขึ้น หรือในบางคืนที่ต้องการแรงดันมากกว่าปกติเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยจากการออกแรง เล่นกีฬา หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

เครื่อง Auto CPAP
ข้อดี:
– ปรับแรงดันที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
– อึดอัดน้อยกว่า เนื่องจากแรงดันไม่ได้สูงตลอดทั้งคืน
– ดูแลง่าย ไม่ต้องคอยมาปรับตั้งแรงดันเรื่อยๆ
ข้อเสีย:
– ราคาแพง

เครื่อง Manual CPAP
ข้อดี:
– ราคาถูกกว่าแบบ Auto
ข้อเสีย:
– อึดอัดมากกว่า โดยเฉพาะถ้าต้องการใช้งานที่แรงดันสูงๆ
– ต้องคอยมาปรับตั้งแรงดันเรื่อยๆ