เครื่อง CPAP Philips รุ่น Dorma 500 กับ DreamStation Pro ต่างกันอย่างไร

Dorma 500 เป็นเครื่อง CPAP ชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติรุ่นประหยัด โดยมีฟังก์ชั่นพื้นฐานที่จำเป็นครบถ้วน เช่น ฟังก์ชั่นลดแรงดันตอนเริ่มต้นนอน (ramp) หรือฟังก์ชั่นลดแรงต้านในขณะหายใจออก (flex) เป็นต้น ในชุดมาพร้อมกับเครื่องทำความชื้น (humidifier) แต่ไม่มีท่อร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำในท่อ

ส่วน DreamStation Pro เป็นเครื่อง CPAP ชนิดกึ่งอัตโนมัติ คือเครื่องจะให้แรงดันคงที่ตลอดทั้งคืน แต่จะปรับแรงดันขึ้น-ลงได้อัตโนมัติทุกๆ 30 ชั่วโมง (หรือประมาณ 5 วัน) โดยแรงดันที่ปรับจะไม่เกิน +/- 3 cmH2O

DreamStation Pro เป็นรุ่นใหม่กว่า และจะมีฟังก์ชั่นและลูกเล่นต่างๆ มากกว่าตัว Dorma โดยจะมีฟังก์ชั่นครบเหมือนตัว DreamStation Auto ซึ่งเป็นรุ่นที่ปรับแรงดันอัตโนมัติตลอดทั้งคืน

ดาวน์โหลด ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเครื่อง CPAP