เครื่องทำความชื้น (Heated Humidifier) และอะไหล่ต่างๆ สำหรับเครื่อง CPAP

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

กระบอกน้ำเครื่องทำความชื้น Uwish

ราคา 1,500.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

กระบอกน้ำ REMstar/Dorma/BiPAP A40

ราคา 1,800.00 ฿

เครื่องทำความชื้น (Humidifier)

กระบอกน้ำเครื่องตระกูล DreamStation

ราคา 2,500.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

เครื่องทำความชื้น (Humidifier) RESmart GII

ราคา 4,500.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

เครื่องทำความชื้น (Humidifier) Uwish

ราคา 4,500.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

เครื่องทำความชื้น (Humidifier) REMstar/Dorma

ราคา 8,500.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

เครื่องทำความชื้น (Humidifier) DreamStation Series

ราคา 15,000.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

เครื่องทำความชื้น (Humidifier) DreamStation Go

ราคา 15,000.00 ฿