เครื่อง Manual CPAP คือเครื่องช่วยหายใจแก้นอนกรน แบบแรงดันคงที่ (Fixed pressure) การปรับตั้งแรงดันจะต้องทำโดยผู้ใช้เท่านั้น เครื่องจะไม่เปลี่ยนแรงดันให้เองเหมือนในเครื่องแบบ Auto ผู้ใช้ที่มีอาการกรนรุนแรงและต้องการแรงดันสูง อาจรู้สึกอึดอัดในการใช้เครื่องแบบแรงดันคงที่นี้มากกว่าเครื่องแบบปรับแรงดันอัตโนมัติ

ราคา 33,000.00 ฿
ดูรายละเอียด

Manual CPAP - แรงดันคงที่

Uwish CPAP พร้อมหน้ากาก

ราคา 25,000.00 ฿
ดูรายละเอียด