เครื่อง Manual CPAP คือเครื่องช่วยหายใจแก้นอนกรน แบบแรงดันคงที่ (Fixed pressure) การปรับตั้งแรงดันจะต้องทำโดยผู้ใช้เท่านั้น เครื่องจะไม่เปลี่ยนแรงดันให้เองเหมือนในเครื่องแบบ Auto ผู้ใช้ที่มีอาการกรนรุนแรงและต้องการแรงดันสูง อาจรู้สึกอึดอัดในการใช้เครื่องแบบแรงดันคงที่นี้มากกว่าเครื่องแบบปรับแรงดันอัตโนมัติ

Manual CPAP - แรงดันคงที่

E-Top CP1

ราคา 25,000.00 ฿

Manual CPAP - แรงดันคงที่

Transcend CPAP+หน้ากาก

ราคา 33,000.00 ฿
ราคา 39,000.00 ฿