skip to Main Content

ขอชื่นชมในการบริการ

ผมเป็นลูกค้าของ NK Sleepcare มาประมาณ 3 ปีแล้ว ต้องขอชื่นชมว่ามีการให้บริการที่ประทับใจมาก ผมนำเครื่อง CPAP มาให้ที่นี่ช่วยดาวน์โหลดข้อมูลให้อยู่เรื่อ…

อ่านต่อ
RESmart Auto CPAP แก้นอนกรน รักษานอนกรน

การล้างข้อมูลภายในเครื่อง RESmart CPAP / Auto CPAP

มีลูกค้าถามผมหลายคน ว่าใช้เครื่องมาเกือบปีเวลาดาวน์โหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์จะใช้เวลาค่อนข้างมาก ไม่ทราบต้องทำอย่างไร ผมมีคำตอบครับ เครื่อง RESmart CPAP…

อ่านต่อ
Back To Top