เลือกหน้ากากอย่างไรดี?

ถ้าสามารถหายใจทางจมูกได้เป็นปกติแนะนำให้ใช้เป็นหน้ากากแบบครอบเฉพาะจมูก (Nasal mask) โดยจะมีให้เลือก 2 รุ่นคือแบบซิลิโคนและแบบเจล แบบซิลิโคนนั้นเป็นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากใช้งานง่าย น้ำหนักเบา ไม่ค่อยมีลมรั่ว และไม่ต้องรัดให้แน่นมากนัก แต่ซิลิโคนอาจทำให้เกิดรอยกดทับได้ง่ายกว่า ส่วนแบบเจลนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่า และเกิดลมรั่วได้ง่ายจึงต้องรัดให้แน่นมากกว่าแบบซิลิโคน ข้อดีคือตัวเจลมีความนุ่มนวลกว่า ไม่ค่อยเกิดรอยกดทับ แต่ข้อเสียคือส่วนที่เป็นเจลนั้นมักจะฉีกขาดง่ายทำให้เจลไหลรั่วออกมา

ในกรณีที่หายใจทางปากเป็นหลักเนื่องจากช่องจมูกมีการอุดตัน หรือเป็นคนนอนอ้าปาก จะแนะนำให้ใช้เป็นหน้ากากแบบที่ครอบทั้งปากและจมูก หรือ Full Face mask ซึ่งก็มีทั้งแบบซิลิโคนและแบบเจลเช่นเดียวกัน

นอกจากหน้ากากทั้ง 2 แบบที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหน้ากากแบบสอดจมูก หรือ Nasal Pillow Mask อีกด้วย ซึ่งรายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ในบทความเรื่องการเลือกประเภทหน้ากาก CPAP ต่อไป