อะไหล่ต่างๆ สำหรับหน้ากาก CPAP เช่น ซิลิโคนครอบจมูก (Cushion), สายรัดศีรษะ (Headgear), สายรัดคาง (Chinstrap)