อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

อะแดปเตอร์ DreamStation 80W Power Supply

ราคา 3,700.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่เครื่อง DreamStation Go

ราคา 28,000.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่เครื่องตะกูล DreamStation

ราคา 28,000.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

ชุดที่ชาร์จไฟในรถยนต์ Transcend

ราคา 4,500.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่พกพารุ่น Transcend P8 (16 ชม.)

ราคา 9,500.00 ฿

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่พกพารุ่น Transcend P4 (8 ชม.)

ราคา 8,500.00 ฿
LINE @nksleepcareFacebook Messenger: nksleepcareCall NK Sleepcare