แบตเตอรี่เครื่องตะกูล DreamStation

ราคา 25,000.00 ฿

แบตเตอรี่สำรองแบบพกพา (External Battery) สำหรับเครื่องในตะกูล Philips DreamStation CPAP/BiPAP Series ได้แก่

  • DreamStation CPAP Pro
  • DreamStation Auto CPAP
  • DreamStation Auto BiPAP